www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt : Stafetten Sist oppdatert: 21. februar 2007

Fabrikkpiper
Hvordan kan vi redusere utslippene fra industrien?

Lavutslippsutvalget har satt i gang en stafett der kunnskapsrike personer fra ulike deler av samfunnslivet skriver et innlegg med utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hvilke tiltak mener du kan bidra til utslippsreduksjoner?
  • Hva vil dette koste og hvem skal betale?

Personen som skriver et innlegg får anledning til å utfordre en ny person til å ta over stafettpinnen.

Målet er at det kommer ett nytt bidrag annen hver uke.Debatt : Stafetten
Intensjoner eller handling?
May Hølen Balkøy
Bevisstheten om at klimaspørsmålet mest sannsynlig er den viktigste miljøutfordringen i vårt århundre begynner å senke seg også i bygge-, anleggs- og eiendomssektoren, skriver May Hølen Balkøy, Dir. Plan og utvikling i Statsbygg.
17. august 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Look to Sweden
Svein Tveitdal
Når Lavuslippsutvalget presenterer sin rapport, kan det bli et viktig skritt i retning av et norsk lavutslippssamfunn. Utvalget har ikke fått i mandat å se på virkemidler. Det blir en viktig politisk oppgave å følge opp utvalgets innstilling med de nødvendige klimapolitiske virkemidlene, skriver spesialrådgiver Svein Tveitdal i UNEP/Grid Arendal.
22. juni 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Energi fra avfall kan redusere klimautslipp
Håkon Jentoft
Energigjenvinning av avfall ivaretar både samfunnets behov for en sikker destruksjon av avfall og utnytter energien i det samme avfallet til bruk gjennom varme- og el-produksjon, skriver Håkon Jentoft i Norsk renholdsverks-forening.
9. juni 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Er det grenser for industriens tåleevne?
Gunnar Syvertsen
På nettsiden til denne stafetten er det lagt inn et bilde av tre skorsteiner med spørsmålet "Hvordan kan vi redusere utslippene fra industrien?". Da er det fristende å stille et spørsmål tilbake, nemlig "Er det grenser for industriens tåleevne?", skriver Gunnar Syvertsen, administrerende direktør i HeidelbergCement Nord-Europa.
20. mars 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Fokuser på det positive
Vi må rette oppmerksomhet mot det som er bra. Det er ikke så rent lite som vil være bra i de endringsprosessene vi står overfor, skriver Christian Grorud. 1. mars 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Lavutslippssamfunn – hva kan vi bidra med på bolig- og byggesektoren?
Martin Mæland
Selv om det er gjennomført enøk-tiltak i store deler av den eksisterende bolig- og bygnings- massen og ny bebyggelse får stadig mer effektive energiløsninger, øker energibruken. Skal vi lykkes med å få resultater som teller må det etableres marked for miljøeffektive løsninger, slik at boligsøkere legger vekt på boligens energiegenskaper og boligselskapene vil investere i fagmessig energiforvaltning, skriver Martin Mæland, konsernsjef i OBOS.
24. februar 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Kyoto-målene krever sterk lokal og regional innsats
Stig Hvoslef
Sett i forhold til Kyoto-målet har Norge etter 1997 hatt en alt for svak satsing på utslippsreduksjoner. For å oppfylle målet kreves nå en massiv innsats både sentralt, regionalt og ikke minst lokalt. I et spleiselag mellom alle sektorer i samfunnet, bør opprettelsen av regionale klimatiltaksfond bli et viktig virkemiddel, skriver Stig Hvoslef i Akershus fylkeskommune.
7. februar 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Fjernvarme som klimatiltak
Heidi Juhler
Kraftbransjen og politikere leter etter nye kraftprosjekter, samtidig som Norge har store varmeressurser som ikke utnyttes. Disse kan bidra til en bedre energibalanse og samtidig redusere CO2-utslipp, skriver Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.
3. januar 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Norge kan bringe CO2-rensing fra visjon til virkelighet
Steinar Bysveen
Bak dagens klimadiskusjon ligger to parallelle megatrender: Verdens trenger både mer energi og et bedre miljø. Behovet for energi er sterkt stigende, og aller mest i den tredje verden, samtidig som klimaproblemene blir stadig mer presserende, skriver Steinar Bysveen, Adm. direktør i Energibedriftenes landsforening (EBL) i sitt innspill til Lavutslippsutvalget.
14. desember 2005 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Si nei til nye utslippskilder
Einar Håndlykken
Den mest effektive måten å unngå klimaendringer på, er om vi fra nå av sa at alle nye kjøretøy, industrianlegg og kraftverk måtte bygges med forurensingsfrie løsninger, skriver Einar Håndlykken, daglig leder i ZERO, i sitt innspill til lavutslippsutvalget.
24. oktober 2005 ]
Les mer
Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon