www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt Sist oppdatert: 21. februar 2007

Bensinpumpe
Hvordan kan vi redusere utslippene fra biltrafikken?

På disse sidene kan alle som ønsker det skrive innlegg om hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn.

Innlegg kan ta utgangspunkt i disse punktene:

  • Hvilke tiltak mener du kan bidra til utslippsreduksjoner?
  • Hva vil dette koste og hvem skal betale?

Send innlegget med dette skjemaet eller send det på e-post til post@lavutslipp.no merket "Innlegg til Lavutslippsutvalget". Innsendte innlegg vil bli sjekket for å unngå upassende innlegg før de blir lagt ut her på www.lavutslipp.no.

Enkelte av innleggene vil bli plukket ut og publisert i klimatidsskriftet Cicerone.Debatt
Skattefunn fadesen
Stortinget og Regjeringen holder fine festtaler om norsk forskning men i praksis strupes forskningen og ofte rammes forskning som gjelder små og mellomstore bedrifter, skriver Harald N. Røstvik. 19. desember 2006 ]
Les mer

Debatt
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Klimapolitikken i Norge dreier seg utelukkende om å redusere utslippene av klimagasser nå og på lengre sikt. Men selve energibruken er heller ikke uskyldig, skriver marinbiolog Lars Andreas Kirkerud. 11. desember 2006 ]
Les mer

Debatt
Rødgrønn beslutningsvegring truer fremtiden
Klimapolitikken i statsbudsjettet ble igjen tafatt og en enorm skuffelse i forhold til hva regjeringen hadde signalisert på forhånd. Her forspilles sjansene til å gjenreise Norge som miljønasjon. Isteden får vi rødgrønn kraftsosialisme, skriver Einar Kjerschow. 17. oktober 2006 ]
Les mer

Debatt
Veistandard og miljø?
For det første synes vi i Bilaksjonen at mange bra tiltak om samferdsel er tatt med. Allikevel savner vi et viktig moment, som gjelder spesielt for vårt land, Norsk veistandard. 5. oktober 2006 ]
Les mer

Debatt
Zero og hydrogen-hypen
Zero argumenterer for hydrogen i transportsektoren. Det er viktig å få ned CO2 utslippene raskt, for å dempe klimaendringer. Zero neglisjerer at det vil ta minst 30-40-50 år eller mer å stable en global Hydrogen-infrastruktur på beina. 28. september 2006 ]
Les mer

Debatt
Konkurransevridende støtteordning?
Regjeringen forslag til energiomlegging for husholdningene skal kun omfatte tre teknologier: Pellets, store kostbare varmepumper og enøkstyring, skriver Harald N. Røstvik. 22. september 2006 ]
Les mer

Debatt
Ny støtteordning kan medføre økt strømforbruk
Rolf Birketvedt
Støtteordningen som Olje- og energiminister Enoksen har innført for varmepumper, pelletkjeler og kaminer, vil utilsiktet kunne øke Norges strømforbruk, skriver Rolf Birketvedt.
18. september 2006 ]
Les mer

Debatt
Norges andel av klimaproblemet
Norges viktigste bidrag til en global klimapolitikk ville være å la så mye som mulig av oljen og gassen ligge.
29. august 2006 ]
Les mer

Debatt
Globale eller nasjonale reduksjoner?
Norges totale utslipp utgjør 0.25% i global sammenheng. Er det riktig å bruke penger for å redusere utlipp her hjemme, når det hadde hatt bedre effekt ute? 24. august 2006 ]
Les mer

Debatt : Stafetten
Intensjoner eller handling?
May Hølen Balkøy
Bevisstheten om at klimaspørsmålet mest sannsynlig er den viktigste miljøutfordringen i vårt århundre begynner å senke seg også i bygge-, anleggs- og eiendomssektoren, skriver May Hølen Balkøy, Dir. Plan og utvikling i Statsbygg.
17. august 2006 ]
Les mer
Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon