Fra www.lavutslipp.no - Om utvalget

Kontaktinformasjon

- 19. august 2005, 11:24


Kontakt med Lavutslippsutvalget kan gjøres gjennom sekretariatet eller ved å sende en e-post til post@lavutslipp.no.

Lavutslippsutvalget
c/o CICERO Senter for klimaforskning
Postboks 1129 Blindern
0318 Oslo

post@lavutslipp.no
Telefon: 22 85 87 70
Telefaks: 22 85 87 51

Sekretariatsleder:

Knut Alfsen, forskningsleder,  Statistisk sentralbyrå
Telefon: 21 09 00 40 / 920 334 66
Epost: knut.alfsen@netcom.no/ kal@ssb.no

Sekretariatsmedlemmer:

Kjell Arne Hagen, CICERO Senter for klimaforskning
Telefon: 22 85 87 70 / 913 161 95
Epost: k.a.hagen@cicero.uio.no

Hege Westskog, CICERO Senter for klimaforskning
Telefon: 22 85 87 59
Epost: hege.westskog@cicero.uio.no


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_21.shtml