Fra www.lavutslipp.no - Tips oss

Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2

- 2. januar 2007, 12:27


Hold deg oppdatert om CO2-håndtering med Gassnovas ukentlige nyhetsbrev på epost.

Gassnova har i samarbeid med CICERO glede av å tilby et ukentlig nyhetsbrev som vil ha som mål å formidle nasjonale og internasjonale nyheter innen teknologiområdene: Kraftgenerering ved forbrenning av gass og kull, CO2 utskilling fra røkgasser og CO2 lagring.

Nyhetsbrevet vil videreformidle nyheter innen ”energi- og CO2–politikk” samt industriprosjekter innen samme område i Norge og utlandet.

Gassnova er statens senter for gasskraftteknologi med CO2 håndtering, underlagt Olje- og energidepartementet.  Senteret gir støtte til teknologiutvikling innen sitt ansvarsområde.  Primært støttes større industrielt forankrede pilot og demonstrasjonsprosjekter.  Sammen med Forskningsrådet har Gassnova ansvar for forskningsprogrammet CLIMIT.


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1693.shtml