Fra www.lavutslipp.no - Debatt

Skattefunn fadesen

Av Harald N. Røstvik - 19. desember 2006, 09:59


Stortinget og Regjeringen holder fine festtaler om norsk forskning men i praksis strupes forskningen og ofte rammes forskning som gjelder små og mellomstore bedrifter.

Det siste stunt fra regjeringen er en Skattefunn justering eller forskriftsendring. Det høres jo ubetydelig ut men kan bety halvert tilskudd i igangværende prosjekter. Hvis ikke Stortinget nå stanser regjeringen vil endringen ha følgende konsekvens :

Øvre timesats for FoU personell settes til kr 500 per time. Så lavt verdsetter Regjeringen forskere. Timesatsen beregnes sjablongmessig av NFR til 1,6 promille av forskerens avtalte brutto årslønn. Kr 500 per time betyr årslønn på cirka kr 300.000. Dette tilsvarer en renholdsmedarbeiders begynnerlønn. Dette er altså verdien regjeringen setter på et forskerhode, på et hode som skal skaffe Norge arbeidsplasser og eksportprodukter om få år. Mange forskere er erfarne folk med årslønn på over kr 600.000. Det betyr at deres timesats etter 1,6 promille metoden er på kr 1.000 per time.

Regjeringen halverer nå over natten Skattefunntilskuddet til disse fra kr 1.000 til kr 500 per time og det som verre er : Det gjøres med tilbakevirkende kraft fordi Skattefunnprosjektene ofte går over flere år og prosjekter som løper ut 2007 og 2008 får nå plutselig halverte tilskudd. Dette er en tilskuddsreduksjon som når den kommer over natten fra 1 januar 2007 kan underminere eller utsette mange prosjekter.

Denne mangel på forståelse for at også norsk forskning må ha stabile og forutsigbare rammebetingelser for å kunne gjennomføre langsiktige prosjekter er skremmende. Man kan altså ikke stole på  verken Regjeringen eller Soria Moria festtalene.


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1687.shtml