Fra www.lavutslipp.no - Tips oss

Blest for vindkraft til havs

- 14. desember 2006, 14:05


Prosjektet vil kombinere kunnskap om vindteknologi med erfaring fra offshore- og energiindustrien til å utvikle vindparker på dypt vann, det vil si dyp større enn 30 meter. Vindparker på dypt vann vil ikke skape miljøproblemer og vindforholdene er bedre enn på land, men det gjenstår fortsatt flere forskningsutfordringer.

Prosjektet ledes av Sintef Energiforskning som har med seg Institutt for energiteknikk, Marintek, Umoe Ryving, Norsk Hydro, Statnett og NTNU. Prosjektrammen er 18 millioner kroner over tre år der Forskningsrådet bidrar med halvparten.

Målet er å fremme norsk utvikling innenfor offshore vindkraft og finne frem til tekniske løsninger som sikrer god økonomi i vindparkene.

- Dette prosjektet vil være i den internasjonale forskningsfronten. Med gode tekniske løsninger vil man eliminere mange av problemene med vindparker til havs. I tillegg vil prosjektet være en unik mulighet for norsk industri til å utvikle kompetanse, tjenester og produkter på dette feltet, sier programkoordinator Hans Otto Haaland i Forskningsrådets RENERGI-program.

Offshore vindparker har til nå vært bygd på grunt vann der vindturbinene er plassert på plattformer som står på havbunnen. Den største av slike vindparker er danske Horns Rev på 160 MW, men større er under planlegging i flere land. Likevel er det på større havdyp at potensialet er størst og da er flytende konstruksjoner den billigste metoden. Slike vindparker kan bli store, med 1000 MW effekt plassert 50 kilometer fra land. En utfordring er å finne gode tekniske løsninger for å koble strømkablene til plattformene.

Prosjektet vil se på tre områder:

  • Designverktøy for å konstruere offshore vindkraftkonsepter
  • Utvikle aerodynamiske rotorløsninger for store turbinblader
  • Skaffe løsninger for kostnadseffektive løsninger for å koble vindparkene til strømnettet på land

Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1673.shtml