Fra www.lavutslipp.no - Bakgrunn

Osloregionens klimakonferanse 2006

- 21. november 2006, 21:35


Mandag 27. november 2006 på Edderkoppen teater i Oslo arrangerer Oslo kommune, Buskerud fylkeskommune og Akershus fylkeskommune klimakonferanse.

Program og mer omtale:

http://www.akershus.no/index.php?page_id=22&article_id=16283


Klima- og energihandlingspakken for Osloregionen ble vedtatt av bystyret og fylkestingene i 2005. Kommunal og regional klimapolitikk og tiltaksgjennomføring blir fremhevet av regjeringen som vesentlig for å nå nasjonale målsetninger. Lavutslippsutvalget slår fast at det er ”enkelt og ikke umulig dyrt”.

Nå er det gjennomføringstid og noen er allerede i gang, men for mange er det likevel ennå ikke et tema. Hvorfor er det slik? Hvorfor gjør vi det ikke? Er det beslutningsprosessene? Er det virkemidlene? Er det styringssignalene fra stat, region og kommune?

 

Konferansen retter søkelyset på disse utfordringene. Statssekretær i Miljøverndepartementet Henriette Westrin og Fylkesordfører i Akershus Hildur H. Øien vil trekke opp de politiske rammene. Lavutslippsutvalget gir oss de langsiktige utfordringene, mens øvrige foredragsholdere deler erfaringer fra vellykkede prosesser fram til etablerte og gode klimagassreduserende tiltak. Paneldebattene gir mulighet for spørsmål fra salen og ytterligere utdyping. 

Målgruppe for konferansen er ordførere og kommunale ledere, ledelse og nøkkelpersoner i privat og offentlig sektor, nøkkelpersoner i kommunalt klima- og energiarbeid, nøkkelpersonell i departementer og direktorater.

 

Siste frist for påmelding er onsdag 22. november
Det er ingen deltakeravgift, men påmelding er nødvendig for bevertning m.m. Send email til:

randi.schjonberg@akershus-fk.no

 

 

Program og mer omtale:

http://www.akershus.no/index.php?page_id=22&article_id=16283


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1564.shtml