Fra www.lavutslipp.no - Debatt

Zero og hydrogen-hypen

Av Harald N. Røstvik, Sivilarkitekt, Realist og Solenergispesialist - 28. september 2006, 14:33


Einar Håndlykken i miljøstiftelsen Zero tillegger meg i VG 14.9. meninger om energi som jeg ikke har! I sitt svar på mitt innlegg  25.7. ”Hydrogen – myter og fakta” neglisjeres fakta. Tonen er kjepphøy, sjikanøs og lavmål av fagtomt debattnivå. Jeg får gjennomgå fordi jeg ser potensialet i hybridkjøretøy (strøm og bensin), som faktisk finnes. Det er fy, fy hos Zero fordi slike ”bare” halverer utslippene. Jeg beskyldes for å ha forlatt mine solenergiambisjoner. Dette er tull og tøys.

Zero argumenterer for hydrogen i transportsektoren. Det er viktig å få ned CO2 utslippene raskt, for å dempe klimaendringer. Zero neglisjerer at det vil ta minst 30-40-50 år eller mer å stable en global Hydrogen-infrastruktur på beina.

Zero ignorerer at effektiviteten ved hydrogenproduksjon via brenselcelle er like lav som  i dagens kjøretøyflåte, bare 25%. Hybrider når nesten 50% og hver bil reduserer utslippene med ett tonn CO2 per år. Batterielbiler når effekter på 90% når fornybar strøm fra f. eks sol-  eller vindkraft brukes.

Zero ignorerer bieffekten av at masseproduksjon av hybrider vil føre til bedre og billigere batterier og bety en renessanse for dagens, 90 % effektive, batterielbil.

Zero begrenser, til oljeselskapenes applaus,  miljøproblemet til et spørsmål om CO2 og injisering. De ignorerer helseplager som støy, luftveissykdommer og kreft.

Zero hevder at selv om alle bilene i Norge om ti år er hybridbiler, vil klimagassutslippene likevel ha økt. Det er feil. Lavutslippsutvalgets Jørgen Randers fastslo nylig at dersom ”man påbød alle å kjøpe hydridbiler når dagens biler når sin levetids ende, vil vi i løpet av 15 år ha skiftet ut 95 % av dagens bilpark med biler som bruker 50% mindre drivstoff”. Altså halverte utslipp.

Til tross for slike fakta har Zero drevet lobby mot Stortingert for å hindre incentiver som kollektivfeltkjøring for hybrider med el og bensin eller bio, og lykkes ! Kollektivfeltet forblir tomt ved at Zero har fått politikerne med på å slippe til bare hydrogenbiler (som knapt finnes) og batterielbiler (som finnes i cirka 1200 eksemplarer i Norge). Miljøgevinsten er  nær null og kollektivfeltet et nullbilfelt – et Zero-bilfelt.

Innlegget er tidligere publisert i VG 27. september 2006.Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1326.shtml