Fra www.lavutslipp.no - Om utvalget

Overlevering av Lavutslippsutvalgets rapport

- 28. september 2006, 15:26


Den 4. oktober overleverer Lavutslippsutvalget sin rapport ”Et klimavennlig Norge” til Miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Det blir presseseminar kl. 10:00-11:00 i Lille Auditorium i regjeringsbygget R5, Akersgt. 59 med følgende dagsorden:

  • Miljøvernminister Helen Bjørnøy innleder
  • Utvalgsleder Jørgen Randers presenterer rapporten
  • Statsråden kommenterer presentasjonen og noen hovedpunkter i rapporten
  • Spørsmål fra frammøtte

Kl. 12:00-18:00 Holder Zero halvdagsseminar om Lavutslippssamfunnet i Festsalen til Håndverkeren, Rosenkratsgt. 7, Oslo.

Kl 19:00 - 21:30 arrangerer Norsk Energiforening et plenumsmøte i Polyteknisk forening, Håndverkeren: Klimaproblemene - hva bør Norge gjøre?


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1310.shtml