Fra www.lavutslipp.no - Debatt

Konkurransevridende støtteordning?

Av Sivilarkitekt Harald N. Røstvik, Stavanger - 22. september 2006, 14:40


Regjeringen forslag til energiomlegging for husholdningene skal kun omfatte tre teknologier: Pellets, store kostbare varmepumper og enøkstyring.

Formålet antas å være å redusere behovet for kjøpt energi, spare strøm og legge om til andre energibærere enn strøm, for eksempel til varme? Det finnes mange måter å oppnå det på.

Man skulle derfor tro at Regjeringen hadde satset på et bredere utvalg teknologier: Solvarme har eksempelvis, ifølge statlig finansierte utredninger, et like stort potensiale som pellets. Hvorfor ignoreres slike løsninger?

Driver Regjeringen med konkurransevridende subsidiering av tilfeldig utvalgte teknologier og er dette overhodet lovlig?


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1294.shtml