Fra www.lavutslipp.no - Debatt

Ny støtteordning kan medføre økt strømforbruk

- 18. september 2006, 15:22


Rolf Birketvedt i Matene a.s som produserer matesystemer for pellets til sentralfyring.
S
tøtteordningen som Olje- og energiminister Enoksen har innført for varmepumper, pelletkjeler og kaminer, vil utilsiktet kunne øke Norges strømforbruk.

Dersom den nye støtteordningen omfatter boliger med oljefyr, vil støtteincentivet for en boligeier være større for overgang til varmepumpe enn til sentralfyring med pellets (10.000 mot 4.000 kroner). Hvis de med oljefyring velger varmepumpe fremfor pellets, vil dette medføre reduksjon av oljeforbruk men et økt strømforbruk i Norge.

I Norge finnes det rundt 80.000 boliger med oljefyr som har vannbåren varme i radiatorer. En bolig med radiatorvarme gir dårlig virkning med varmepumpe på de kaldeste dager av året og således må ekstra strøm tilføres. Dette kan i tillegg overbelaste et allerede overbelastet strømnett i sentrale strøk.

Det er på trappene en kommende ordning med vrakpant på oljekjeler. La oss håpe at boligeiere ikke kaster ut fullt brukbare oljekjeler som enkelt og relativt rimelig kan konverteres til pelletdrift. Da er det bedre at vrakpanten brukes til å vrake miljøfarlige nedgravde oljetanker og oljebrennere. Ordningen for vrakpant burde selvsagt vært introdusert samtidig med støtteordningen for varmepumper for å sikre at de med oljefyring ikke går over til oppvarming med strøm. Men det aller beste ville være å gi avkall på moms på bioenergi og gi et rimelig investeringslån til sluttbrukeren. Dette kan bidra til at den eldre generasjon som i dag bebor hus med oljefyring har en interesse av å konvertere sine oljefyranlegg før de flytter.

Og så er det viktig at de med oljefyring blir kjent med at pellets levert til i bulk (som olje til oljetank), koster omtrent det samme som nettleien på strøm, i underkant av 40 øre/kWh, og under halve prisen på olje.


Denne artikkelen kan bli funnet på http://www.lavutslipp.no/article_1256.shtml