www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Presseklipp Sist oppdatert: 21. februar 2007

Vindmøller
Hva skriver nyhetene om klima- og energipolitikken?

Hver dager samler vi presseklipp fra norske og internasjonale nettmedier som omhandler relevant klima- og energipolitikk.

Du kan lese presseklippene på denne sider eller få de gratis tilsendt på e-post et par ganger i uka.

Meld deg på nyhetsbrevet her.

Lavutslippsutvalget går ikke god for de enkelte artiklene.Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
Nesteklikk: Pølser som Gilde kasserte etter E. coli-skandalen, kommer nå til nytte. Etter at pølsene er blitt videreforedlet til biogass, går seks busser så vannet spruter i Østfold. 20. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
- SFT ufarlig
Aftenposten: Statens forurensningstilsyn (SFT) har minimuskler i møtet med oljebransjen. Avtroppende sjef Håvard Holm advarer: SFT er i ferd med å bli en ufarlig sandpåstrøer. 20. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
EU vil kreve energikutt
Aftenposten: EU vil tvinge hele verden til å spare energi. Det skal skje ved å forby maskiner som er energisløsende. En avtale kan bli signert i Kina i 2008. 20. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
Raske tog krever mye energi
Samferdsel: Miljøhensyn og reduserte CO2-utslipp er blant de viktigste argumentene som er lagt på bordet til fordel for høyhastighetstog mellom Norges største byer. Men er det så miljøvennlig å fyke over eller under fjord og fjell i 200-300 km/t? 20. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
Åpner for utsatt rensing på Kårstø
Petromagasinet: Vi må være villige til å bruke noe mer tid for å få rensingen av gasskraftverket på Kårstø på plass, mener Tore Nordtun (Ap) i Stortingets energi- og miljøkomité. 19. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
EUs miljøkommisær ønsker 30 prosents kutt
Reuters: EUs miljøkommisær sier han vil jobbe for 30 prosents kutt i EUs utslipp av klimagasser innen 2020 for å stå fram som et godt eksempel for resten av verden i kampen mot global oppvarming. 19. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
Bondevik slakter regjeringens miljøpolitikk
Teknisk Ukeblad: – Gasskraftløsningen til regjeringen er for dårlig, sier Kjell Magne Bondevik. 19. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
- Utsettelse urealistisk
NRK: Det er urealistisk å stanse oppstart av gasskraftverk på Kårstø til sommeren, mener Bellona. Selv om CO2-rensing først kommer i 2012. 19. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
Finsk kjernekraft skal redde Norden
E24: Finland bygger for tiden et kjernekraftverk i Olkiluoto i sør-Finland. Når kraftverket står ferdig i 2011 vil det produsere like mye strøm som 6000 vindmøller, skriver Dagens Næringsliv. 19. desember 2006 ]
Ekstern lenke

Presseklipp
Norge bør produsere elektrisitet fra solceller
Aftenposten (kronikk):Klarer Norge å produsere en halv prosent av sin elektrisitet fra solceller samme år som det CO2-frie gasskraftverket på Mongstad står ferdig, vil vi ha gjort et teknologisk løft som vil vekke oppsikt over hele verden.
19. desember 2006 ]
Ekstern lenke
Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon