www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Om utvalget Sist oppdatert: 21. februar 2007

Jørgen Randers
BI-professor Jørgen Randers ledet Lavutslippsutvalget.

Lavutslippsutvalget har hatt syv medlemmer og ble ledet av BI-professor Jørgen Randers. Til å bistå i arbeidet har utvalget hatt et sekretariat bestående av tre personer som arbeidet deltid for utvalget.

Les mandatet til utvalget.

Kontakt med Lavutslippsutvalget kan gjøres gjennom sekretariatet eller ved å sende en epost til post@lavutslipp.no.

Pressekontakt er utvalgsleder Jørgen Randers, mobil 922 40 687.

Lavutslippsutvalget overleverte rapporten "Et klimavennlig Norge" til miljøvernminister Helen Bjørnøy den 4. oktober.Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
Lavutslippsutvalget overleverte rapporten "Et klimavennlig Norge" til miljøvernminister Helen Bjørnøy den 4. oktober 2006. Dermed er utvalgets arbeid ferdig og disse sidene oppdateres ikke lenger. 2. januar 2007 ]

Om utvalget
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Utvalgsleder Jørgen Randers
Lavutslippsutvalget presenterer 4. oktober sine anbefalinger for hvordan Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50 til 80 prosent innen 2050.
4. oktober 2006 ]
Les mer

Om utvalget
Figurene fra Lavutslippsutvalgets rapport
Last ned en pdf-fil med alle figurene som blir brukt i Lavutslippsutvalgets rapport "Et klimavennlig Norge". 5. oktober 2006 ]
Last ned fil

Om utvalget
Tabell over Lavutslippsutvalgets forslag
Last ned Tabell 7-2 og 7-3 fra Lavutslippsutvalgets rapport: "Forslag til tiltak for å redusere Norges klimautslipp. Effekt på utslipp, strøm- og biomasseforbruk" og "Inndekningsplan for elektrisitet og biomasse i Referanse- og Lavutslippsbanen, samt resulterende utslipp av klimagasser fra elektrisitetsproduksjon". 5. oktober 2006 ]
Last ned fil

Om utvalget
Presentasjon fra overlevering av rapport kortversjon
Her er en kortversjon presentasjonen som ble brukt under overleveringen av Lavutslippsutvalgets rapport "Et klimavennlig Norge" den 4. oktober. 17 slides. 5. oktober 2006 ]
Last ned fil

Om utvalget
Presentasjon fra overlevering av rapport
Her er presentasjonen som ble brukt under overleveringen av Lavutslippsutvalgets rapport "Et klimavennlig Norge" den 4. oktober. 57 slides. 5. oktober 2006 ]
Last ned fil

Om utvalget
Pressemateriell om Lavutslippsutvalgets rapport
Her er det samlet kontaktdeltaljer og materiell pressen kan ta i bruk i forbindelse med overleveringen av Lavutslippsutvalgets rapport den 4. oktober. 4. oktober 2006 ]
Les mer

Om utvalget
Overlevering av Lavutslippsutvalgets rapport
Den 4. oktober overleverer Lavutslippsutvalget sin rapport ”Et klimavennlig Norge” til Miljøvernminister Helen Bjørnøy.
28. september 2006 ]
Les mer

Om utvalget
Klare for å senke innetemperaturen
I en landsdekkende undersøkelse som ble gjennomført av Lavutslippsutvalget like før sommeren, sier to tredeler at de vil redusere strømforbruket sitt. Flertallet av de spurte vil senke innetemperaturen med én grad for å bidra til å bremse de menneskeskapte klimaendringene.
8. september 2006 ]
Les mer

Om utvalget
Kronikk: CO2-håndtering er realistisk politikk
Jørgen Randers
Tilleggskostnaden for CO2-håndtering på 12-22 øre per kilowattime er et langt mindre tillegg enn det som kan følge av variasjoner i gassprisen. Man burde med andre ord være mer opptatt av fremtidig gasspris enn av rensekostnad.
25. august 2006 ]
Les mer
Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon