www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Lenker : Energi Sist oppdatert: 21. februar 2007


Lenker : Energi
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Tyske forskere har beregnet CO2-utslipp gjennom livsløpet for ulike typer kullkraftverk og teknologier for å fange CO2. Resultatet er er CO2-utslipp som blir ungått ligger mellom 65% og 79% sammenlignet med kullkraftverk uten CO2-håndtering. 15. september 2006 ]
Last ned fil

Lenker : Energi
Fornybar energi på Google Earth
Gjennom nettsiden The Renewable Planet kan du søke opp prosjekter om fornybar energi rundt om i hele verden ved hjelp av Google Earth.
31. juli 2006 ]
Ekstern lenke

Lenker : Energi
Tidsskriftet Samferdsel
Tidsskriftet Samferdsel utgis av Transportøkonomisk institutt og er et fagtidsskrift som dekker hele samferdselssektoren, det vil si transport, planlegging, veg, jernbane, sjøtransport, luftfart. 26. juli 2006 ]
Ekstern lenke

Lenker : Energi
McDonalds blir McFuel i 2056?
Fantasifilmen "Climate: A Crisis Averted" ser tilbake fra 2056 hvordan amerikanerne i 2006 forstod at global oppvarming var et vitenskapelig faktum og ikke en teori og krevde fornybar energi gjennom bevegelsen RenewUS.
22. juli 2006 ]
Ekstern lenke

Lenker : Energi
Kunnskapsartikler om energi fra Enova
Energifaget innbefatter mange ulike elementer. På disse sidene har Enova publisert en samling med kunnskapsartikler om energi. 18. august 2005 ]
Ekstern lenke

Lenker : Energi
Miljøteknologi
Statens forurensningstilsyn (SFT) skal bidra til utvikling og økt bruk av miljøvennlig teknologi. En sentral oppgave er å legge til rette for dialog og samarbeid med offentlige, private og frivillige virksomheter. 17. august 2005 ]
Ekstern lenke

Lenker : Energi
Karbonfri kraft
Temanummer om fornybare energikilder i CICEROs klimatidsskrift Cicerone. 12. august 2005 ]
Ekstern lenke

Lenker : Energi
Stortingsmelding om innenlands bruk av naturgass
St.meld. nr. 9 (2002-2003) "Om innenlands bruk av naturgass mv" 21. juli 2005 ]
Ekstern lenke

Lenker : Energi
Stortingsmelding om energipolitikken
St meld nr 29 (1998-99) "Om energipolitikken" 21. juli 2005 ]
Ekstern lenke

Lenker : Energi
Stortingsmelding om miljøvennlige gasskraftteknologier
St.meld. nr. 47 (2003-2004) "Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv" 21. juli 2005 ]
Ekstern lenke
Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon