www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

English Sist oppdatert: 21. februar 2007


English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
The Norwegian Commission on Low Emissions believes that it is necessary, feasible, and not prohibitively expensive to reduce Norway’s greenhouse gas emissions by two-thirds by 2050. Without undue self-sacrifice, Norway can become a climate-friendly country by the middle of this century. 4. oktober 2006 ]
Les mer

English
“Easy to be a low-emissions society”
CICERO: “Norway can easily reduce its emissions by two thirds within 2050. It doesn’t even have to be expensive if we start right now and reduce emissions gradually,” says Jørgen Randers, director of the Norwegian Commission on Low Emissions. 19. oktober 2005 ]
Ekstern lenke

English
Norwegian Commission on Low Emissions
The main task of the Commission is to describe how Norway can significantly cut its emissions of greenhouse gases in the long term – a “national climate vision for 2050.” 19. september 2005 ]
Les mer

English
The Commission and its work in brief
The Norwegian Commission on Low Emissions was appointed by the Norwegian government on March 11, 2005. The Commission has been charged with the task of describing how Norway as a country can achieve significant reductions in emissions of greenhouse gases. 19. september 2005 ]
Les mer

English
Commission members and secretariat
The Norwegian Commission on Low Emissions has seven members. A secretariat of three part-time staff has been established to assist the Commission. 19. september 2005 ]
Les mer
Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon