www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Bakgrunn Sist oppdatert: 21. februar 2007

Oljeraffineri
Hvordan kan Norges oljeindustri bli mer miljøvennlig?

På disse sidene finner du en kort innføring i dagens politikk i Norge på områder som er relevante for landets klimagassutslipp.

Du finner også informasjon om hvilke internasjonale klimaforpliktelser Norge har og hvordan klimapolitkken er i andre land.Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Mandag 27. november 2006 på Edderkoppen teater i Oslo arrangerer Oslo kommune, Buskerud fylkeskommune og Akershus fylkeskommune klimakonferanse.
21. november 2006 ]
Les mer

Bakgrunn
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Idébanken har utarbeidet 12 notater for Lavutslippsutvalget, som drøfter hvordan atferdsendringer på ulike områder kan bidra til å realisere dette målet. 4. oktober 2006 ]
Ekstern lenke

Bakgrunn
Kostnadseffektivitet for klimatiltak
Utredning for Lavutslippsutvalget fra Transportøkonomisk institutt. Rapporten vurderer hvordan en høyere oljepris påvirker kostnadseffektiviteten for tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. 4. oktober 2006 ]
Les mer

Bakgrunn
Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler
Rapport fra Institutt for energiteknikk til Lavutslippsutvalget om teknologiske kiler. 4. oktober 2006 ]
Ekstern lenke

Bakgrunn : Andre land
Langsiktige klimamål i andre land - en oversikt
Her finner du en oversikt over langsiktige klimamål i Storbritannia, Frankrike, Sverige og deler av USA og Canada. 8. juni 2006 ]
Les mer

Bakgrunn
Hydrogenvei fra Oslo til Stavanger
Think Hydrogen
Hydrogenveien i Norge (HyNor) er på god vei til å realisere målet om fyllestasjoner for hydrogenbiler mellom Oslo og Stavanger. På hydrogenkonferansen i Stavanger den 30. november og 1. desember ble også den nye Think Hydrogen presentert.
5. desember 2005 ]
Les mer

Bakgrunn
Hvorfor bør Norge bli et lavutslippssamfunn?
Hvorfor bør Norge vurdere å redusere sine utslipp med 50 til 80 prosent innen 2050? 28. november 2005 ]
Les mer

Bakgrunn : Dagens politikk
Næringsutvikling med ny energiteknologi
Konferansen ”Næringsutvikling med ny energiteknologi” ble arrangert for 12. gang i slutten av november. På konferansen samles de viktigste aktørene innenfor energibransjen for å holde seg orientert om hva som skjer i markedet. 25. november 2005 ]
Les mer

Bakgrunn
CO2-utslepp knytt til bilbruk og flyreiser
Ein kort og grei oversikt over CO2-utslepp knytt til bilbruk og flyreiser. 15. november 2005 ]
Les mer

Bakgrunn : Andre land
Utslippsreduksjoner kan gi økte inntekter
For andre år på rad publiserer ”The Climate Group” rapporten ”Carbon Down, Profits Up”. Den gir en oversikt over bedrifter, byer og regioner som er ambisiøse i sin klimapolitikk både i form av hva de har gjort, og hva de ønsker å gjøre. 2. november 2005 ]
Les mer
Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon