www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Bakgrunn Sist oppdatert: 21. februar 2007


Hydrogenvei fra Oslo til Stavanger

Av Petter Haugneland
5. desember 2005, 09:54

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Hydrogenveien i Norge (HyNor) er på god vei til å realisere målet om fyllestasjoner for hydrogenbiler mellom Oslo og Stavanger. På hydrogenkonferansen i Stavanger den 30. november og 1. desember ble også den nye Think Hydrogen presentert.

HyNor bygger hydrogenveien mellom Stavanger og Oslo. I løpet av perioden 2005 til 2008 skal det være mulig å kjøre hydrogendrevne kjøretøy mellom Stavanger og Oslo.
Hynor er et demonstrasjons-prosjekt hvor flere hydrogenteknologier blir testet. I løpet av 2006 vil fyllestasjoner i Stavanger, Porsgrunn og muligens Drammen åpne. Innen 2008 skal Oslo, Grimstad og Lyngdal komme etter slik at det blir mulig å kjøre hydrogenbiler på hele strekningen mellom Oslo og Stavanger.

Fyllestasjonene vil framstille hydrogen på forskjellige måter i de forskjellige byene. I Stavanger vil hydrogen bli framstilt fra naturgass med mulighet for CO2-håndtering. Hydrogenstasjonen i Porsgrunn vil få overskuddshydrogen fra industriområdet på Grenland levert i rør. I Grimstad skal drivstoffet produseres med en elektrolysør hvor elektrisiteten kommer fra fornybare kilder. I Drammen vil hydrogen komme fra deponigass. Også i Drammen blir CO2-håndtering vurdert, selv om deponigass regnes som såkalt CO2-nøytral.

På en hydrogenkonferanse i Stavanger ble den nye hydrogen- og el-bilen Think Hydrogen presentert. Denne bilen skal til neste år trafikkere i Stavanger som er et av knutepunktene til Hydrogenveien i Norge (HyNor).
I første omgang vil den nye hydrogenbilen Think Hydrogen, samt femten ombygde Toytota Prius trafikkere i byene som er først ute med fyllestasjoner.

Hvis Norge går over til veitransport med hydrogen vil man kunne stoppe klimagass- og partikkelutslippene. Hydrogenbiler med brenselcellemotorer vil bare slippe ut vanndamp. Hvis hydrogenet blir framstilt fra fornybare kilder som sol- og vindkraft eller fra fossile kilder med CO2-håndtering, vil trafikken heller ikke føre til utslipp av klimagasser. En annen miljøeffekt er at støy fra biltrafikken kan bli kraftig redusert.

Lenker:

 Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon