www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Bakgrunn : Andre land Sist oppdatert: 21. februar 2007


Utslippsreduksjoner kan gi økte inntekter


2. november 2005, 10:06

Send som e-post
 Utskriftsversjon

For andre år på rad publiserer ”The Climate Group” rapporten ”Carbon Down, Profits Up”. Den gir en oversikt over bedrifter, byer og regioner som er ambisiøse i sin klimapolitikk både i form av hva de har gjort, og hva de ønsker å gjøre.

Mange bedrifter og byer har allerede redusert sine utslipp, og som følge av dette sine kostnader. Du Pont har for eksempel redusert sine klimagassutslipp med 72 prosent mellom 1990 og 2003, og har spart mer enn 2 mrd. US$ i denne perioden på energisparingstiltak.

Byen Woking i Storbritannia har redusert sitt CO2-utslipp med 77 prosent fra 1990 til 2004. De har spart £ 5,4 millioner i utgifter til energi og vann i byen siden 1990.

Mange bedrifter og byer er også ambisiøse i sine mål for framtidige reduksjoner. Bayer har et mål om å redusere sine klimagassutslipp med 50 prosent fra 1990-nivå innen 2010. I New York er målet å redusere byens utslipp av CO2 med 20 prosent under nivået i 1995 innen 2010.

Det er også flere regioner som går foran. California har satt et mål om å redusere sine utslipp av klimagasser med 80 prosent fra nivået i 2005 innen 2050. I Manitoba i Canada er målet å redusere klimagassutslippet med 23 prosent fra 1990 nivå innen 2012.Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon