www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

English Sist oppdatert: 21. februar 2007


The Commission and its work in brief


19. september 2005, 10:55

Send som e-post
 Utskriftsversjon

The Norwegian Commission on Low Emissions was appointed by the Norwegian government on March 11, 2005. The Commission has been charged with the task of describing how Norway as a country can achieve significant reductions in emissions of greenhouse gases.

The Commission will develop scenarios based on a 50-80 percent reduction in emissions by 2050, and evaluate the costs associated with each of the scenarios. The work will result in an official government report (NOU).

The Commission comprises seven members and is chaired by Professor Jørgen Randers. A secretariat has been established to assist the Commission.   

The Commission began its work on April 15, 2005, and according to plan will submit its report on October 19, 2006.

The Commission will come into contact with a wide range of people representing various facets of society in their work. This will take place through conferences, open hearings, and Internet consultations, among other things.

Link:Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon