www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Om utvalget Sist oppdatert: 21. februar 2007


Utvalgsmedlemmer og sekretariat


20. august 2005, 09:00

Send som e-post
 Utskriftsversjon

BI-professor Jørgen Randers leder Lavutslippsutvalget. (Foto: Petter Haugneland)
Lavutslippsutvalget har syv medlemmer. Til å bistå i arbeidet har utvalget et sekretariat bestående av tre personer som arbeider deltid for utvalget.

Leder:

Jørgen Randers, professor, BI

Medlemmer:

Eli Arnstad, administrerende direktør, Enova

Ola Flåten, professor, Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Alvhild Hedstein, direktør, Stiftelsen Miljømerking

Lasse Nord, direktør, Norsk Hydro

Hanne Lekva, direktør, Statoil ASA

Sverre Aam, konserndirektør, SINTEF


Sekretariatsleder:

Knut Alfsen, forskningsleder,  Statistisk sentralbyrå
Telefon: 21 09 00 40 / 920 334 66
Epost: knut.alfsen@netcom.no / kal@ssb.no

Sekretariatsmedlemmer:

Kjell Arne Hagen, CICERO Senter for klimaforskning
Telefon: 22 85 87 70 / 913 161 95
Epost: k.a.hagen@cicero.uio.no

Hege Westskog, CICERO Senter for klimaforskning
Telefon: 22 85 87 59
Epost: hege.westskog@cicero.uio.no

Sekretariatsmedlemmene er ansatt på deltid i Miljøverndepartementet.Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon