www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Bakgrunn : Andre land Sist oppdatert: 21. februar 2007


Sverige skal bryte oljeavhengigheten innen 2020


8. oktober 2005, 10:00

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Sverige skal bli først i verden til å bryte avhengigheten av olje, sier minister for samfunnsbygging Mona Sahlin. Innen 2020 skal pisk og gulrot bidra til å skape et Sverige som ikke er avhengig av olje.

Sahlin sier til Tidningarnas Telegrambyrå (TT) at det er både rimelig og helt nødvendig å bryte oljeavhengigheten.

- Å slippe å være avhengig av fossilt brensel er ikke bare bra for miljø og klima. Dersom oljeprisen fortsetter å stige, vil det også være en stor økonomisk fordel, sier Sahlin ifølge Svenska Dagbladet. - Vi vet jo at oljeprisen kommer til å stige ettersom olje er en begrenset ressurs.

Oppskriften:
Den svenske regjeringen foreslår en stønad som skal lokke småhuseiere til å bytte ut oljefyren. Staten skal stå for 30 prosent av kostnadene opp til et visst beløp, og regjeringen er klar til å sette av en halv milliard svenske kroner årlig.

For strømproduksjonen er ambisjonen å tredoble andelen fra fornybare kilder innen 2015 - og systemet med strømsertifikater skal forlenges, sier Sahlin.
Sahlin tror også på et gjennombrudd for vindenergien.

Transportsektoren blir meget viktig for å nå Sveriges mål om oljekutt. Her foreslår regjeringen avgiftskutt som gjør det lønnsomt å velge biler som går på fornybart drivstoff.
- EUs mål om 5,75 prosent fornybart drivstoff innen 2010 er et tempo som ikke kan fjerne Sveriges avhengighet av olje innen 2020, sier Sahlin.

Miljøminister Lena Sommestad har tatt til orde for høyere bensinavgift, men dette er ifølge Sahlin ikke en del av regjeringens plan. Hun vedgår imidlertid at hun ikke tror bensindrevne biler vil være helt borte fra Sverige innen 2020.Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon