www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Tips oss Sist oppdatert: 21. februar 2007


Blest for vindkraft til havs


14. desember 2006, 14:05

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Prosjektet vil kombinere kunnskap om vindteknologi med erfaring fra offshore- og energiindustrien til å utvikle vindparker på dypt vann, det vil si dyp større enn 30 meter. Vindparker på dypt vann vil ikke skape miljøproblemer og vindforholdene er bedre enn på land, men det gjenstår fortsatt flere forskningsutfordringer.

Prosjektet ledes av Sintef Energiforskning som har med seg Institutt for energiteknikk, Marintek, Umoe Ryving, Norsk Hydro, Statnett og NTNU. Prosjektrammen er 18 millioner kroner over tre år der Forskningsrådet bidrar med halvparten.

Målet er å fremme norsk utvikling innenfor offshore vindkraft og finne frem til tekniske løsninger som sikrer god økonomi i vindparkene.

- Dette prosjektet vil være i den internasjonale forskningsfronten. Med gode tekniske løsninger vil man eliminere mange av problemene med vindparker til havs. I tillegg vil prosjektet være en unik mulighet for norsk industri til å utvikle kompetanse, tjenester og produkter på dette feltet, sier programkoordinator Hans Otto Haaland i Forskningsrådets RENERGI-program.

Offshore vindparker har til nå vært bygd på grunt vann der vindturbinene er plassert på plattformer som står på havbunnen. Den største av slike vindparker er danske Horns Rev på 160 MW, men større er under planlegging i flere land. Likevel er det på større havdyp at potensialet er størst og da er flytende konstruksjoner den billigste metoden. Slike vindparker kan bli store, med 1000 MW effekt plassert 50 kilometer fra land. En utfordring er å finne gode tekniske løsninger for å koble strømkablene til plattformene.

Prosjektet vil se på tre områder:

  • Designverktøy for å konstruere offshore vindkraftkonsepter
  • Utvikle aerodynamiske rotorløsninger for store turbinblader
  • Skaffe løsninger for kostnadseffektive løsninger for å koble vindparkene til strømnettet på land


Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon