www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Bakgrunn Sist oppdatert: 21. februar 2007


Osloregionens klimakonferanse 2006


21. november 2006, 21:35

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Mandag 27. november 2006 på Edderkoppen teater i Oslo arrangerer Oslo kommune, Buskerud fylkeskommune og Akershus fylkeskommune klimakonferanse.

Program og mer omtale:

http://www.akershus.no/index.php?page_id=22&article_id=16283


Klima- og energihandlingspakken for Osloregionen ble vedtatt av bystyret og fylkestingene i 2005. Kommunal og regional klimapolitikk og tiltaksgjennomføring blir fremhevet av regjeringen som vesentlig for å nå nasjonale målsetninger. Lavutslippsutvalget slår fast at det er ”enkelt og ikke umulig dyrt”.

Nå er det gjennomføringstid og noen er allerede i gang, men for mange er det likevel ennå ikke et tema. Hvorfor er det slik? Hvorfor gjør vi det ikke? Er det beslutningsprosessene? Er det virkemidlene? Er det styringssignalene fra stat, region og kommune?

 

Konferansen retter søkelyset på disse utfordringene. Statssekretær i Miljøverndepartementet Henriette Westrin og Fylkesordfører i Akershus Hildur H. Øien vil trekke opp de politiske rammene. Lavutslippsutvalget gir oss de langsiktige utfordringene, mens øvrige foredragsholdere deler erfaringer fra vellykkede prosesser fram til etablerte og gode klimagassreduserende tiltak. Paneldebattene gir mulighet for spørsmål fra salen og ytterligere utdyping. 

Målgruppe for konferansen er ordførere og kommunale ledere, ledelse og nøkkelpersoner i privat og offentlig sektor, nøkkelpersoner i kommunalt klima- og energiarbeid, nøkkelpersonell i departementer og direktorater.

 

Siste frist for påmelding er onsdag 22. november
Det er ingen deltakeravgift, men påmelding er nødvendig for bevertning m.m. Send email til:

randi.schjonberg@akershus-fk.no

 

 

Program og mer omtale:

http://www.akershus.no/index.php?page_id=22&article_id=16283Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon