www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Tips oss Sist oppdatert: 21. februar 2007


RENERGI-konferanse og seminar om lavutslippssamfunnet


17. oktober 2006, 10:35

Send som e-post
 Utskriftsversjon

I slutten av november arrangerer forskningsprogrammet RENERGI en konferanse om norsk klimapolitikk og et seminar om lavutslippssamfunnet.

Samfunnsvitenskapelig RENERGI-konferanse

28. november 2006 - kl. 09.30-16.00

RENERGI-seminar om virkemidler: Norge som lavutslippssamfunn i 2050: Teknologisk og økonomisk enkelt, men likevel vanskelig?

29. november 2006, kl. 09.00-12.00

Lavutslippsutvalget avga sin utredning til miljøvernministeren den 4. oktober 2006 (NOU 2006:18). Utvalget mener at å gjøre Norge til et klimavennlig samfunn er nødvendig, gjørbart, og ikke er umulig dyrt. Likevel kan det være vanskelig å få iverksatt de nødvendige tiltak for å oppnå målet innen 2050. Disse problemene er ikke minst av administrativ karakter, dvs. knyttet til institusjonelle, organisatoriske og politiske forhold. Valg av riktige og velfungerende virkemidler hører med i dette bildet. Seminaret vil belyse ulike virkemidler og potensialet de har for å bidra til at Norge i 2050 kan kalles et lavutslippssamfunn.

Påmeldingsfristen for begge arrangementene er 13. november. Vel møtt!Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon