www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt Sist oppdatert: 21. februar 2007


Veistandard og miljø?


5. oktober 2006, 15:28

Send som e-post
 Utskriftsversjon

For det første synes vi i Bilaksjonen at mange bra tiltak om samferdsel er tatt med. Allikevel savner vi et viktig moment, som gjelder spesielt for vårt land, Norsk veistandard.

50% av all transport på vei i Norge, foregår på våre stamveier. Kun 5% har god standard, mens hele 56% har dårlig standard. Veinettet forøvrig 73% har også meget dårlig standard.

Dette betyr igjen at det tar 50% lenger tid å kjøre samme strekning i Norge som i sammenlignbare land, som har bygget ut motorveinett i stor stil.  Vårt veinett skaper høyere forbruk og trafikken flyter dårlig.

Bilaksjonen har lansert et forslag om å bygge et motorveinett på 2 175km som 90% av befolkningen vil ha stor nytte av. Med et slikt veinett, kan vi også få et høyfrekvent kollektivtilbud ved hjelp av busser. Bussen starter der du bor og kjører dit du skal. Dette kan også redusere personbiltrafikken.

Vårt forslag betyr en investering på 100 milliarder over 10 år og da vil dette utløse en årlig samfunnsgevinst på over 62 milliarder inn i evigheten.

Det er gjort undersøkelser om hva tog kan overta av personbiltrafikk og en jernbane av høy standard, vil kun overta 3,5% av biltrafikken. Det kommer av at jernbane går ikke til alle steder der folk bor. Bussen er derimot meget fleksibel og Ekspressbussene har medført at mennesker som bodde usentralt, bor sentralt etter at Ekspressbussene kom. Markedet kommer nærmere.

Bilaksjonen kan ikke finne noen fokus på veistandard, som vi mener kan gi oss enorme miljøgevinster?

www.bilaksjonen.noToppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon