www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Bakgrunn Sist oppdatert: 21. februar 2007


Kostnadseffektivitet for klimatiltak


4. oktober 2006, 10:00

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Rapporten vurderer hvordan en høyere oljepris påvirker kostnadseffektiviteten for tiltak som reduserer utslipp av klimagasser.

Vurderingen bygger på en klimatiltaksanalyse utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT) i 2005. Det er særlig tiltak for bruk av C02 til økt oljeutvinning, tekniske tiltak på kjøretøy og elektrifisering av energiproduksjonen på sokkelen som er følsomme for endringer i oljeprisen. For tiltak innen stasjonær energiforsyning og transportsektoren vil en høyere oljepris generelt sett gjøre klimatiltakene mer kostnadseffektive. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon