www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Om utvalget Sist oppdatert: 21. februar 2007


Overlevering av Lavutslippsutvalgets rapport


28. september 2006, 15:26

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Den 4. oktober overleverer Lavutslippsutvalget sin rapport ”Et klimavennlig Norge” til Miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Det blir presseseminar kl. 10:00-11:00 i Lille Auditorium i regjeringsbygget R5, Akersgt. 59 med følgende dagsorden:

  • Miljøvernminister Helen Bjørnøy innleder
  • Utvalgsleder Jørgen Randers presenterer rapporten
  • Statsråden kommenterer presentasjonen og noen hovedpunkter i rapporten
  • Spørsmål fra frammøtte

Kl. 12:00-18:00 Holder Zero halvdagsseminar om Lavutslippssamfunnet i Festsalen til Håndverkeren, Rosenkratsgt. 7, Oslo.

Kl 19:00 - 21:30 arrangerer Norsk Energiforening et plenumsmøte i Polyteknisk forening, Håndverkeren: Klimaproblemene - hva bør Norge gjøre?Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon