www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt Sist oppdatert: 21. februar 2007


Konkurransevridende støtteordning?

Av Sivilarkitekt Harald N. Røstvik, Stavanger
22. september 2006, 14:40

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Regjeringen forslag til energiomlegging for husholdningene skal kun omfatte tre teknologier: Pellets, store kostbare varmepumper og enøkstyring.

Formålet antas å være å redusere behovet for kjøpt energi, spare strøm og legge om til andre energibærere enn strøm, for eksempel til varme? Det finnes mange måter å oppnå det på.

Man skulle derfor tro at Regjeringen hadde satset på et bredere utvalg teknologier: Solvarme har eksempelvis, ifølge statlig finansierte utredninger, et like stort potensiale som pellets. Hvorfor ignoreres slike løsninger?

Driver Regjeringen med konkurransevridende subsidiering av tilfeldig utvalgte teknologier og er dette overhodet lovlig?Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon