www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt Sist oppdatert: 21. februar 2007


Ny støtteordning kan medføre økt strømforbruk


18. september 2006, 15:22

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Rolf Birketvedt i Matene a.s som produserer matesystemer for pellets til sentralfyring.
S
tøtteordningen som Olje- og energiminister Enoksen har innført for varmepumper, pelletkjeler og kaminer, vil utilsiktet kunne øke Norges strømforbruk.

Dersom den nye støtteordningen omfatter boliger med oljefyr, vil støtteincentivet for en boligeier være større for overgang til varmepumpe enn til sentralfyring med pellets (10.000 mot 4.000 kroner). Hvis de med oljefyring velger varmepumpe fremfor pellets, vil dette medføre reduksjon av oljeforbruk men et økt strømforbruk i Norge.

I Norge finnes det rundt 80.000 boliger med oljefyr som har vannbåren varme i radiatorer. En bolig med radiatorvarme gir dårlig virkning med varmepumpe på de kaldeste dager av året og således må ekstra strøm tilføres. Dette kan i tillegg overbelaste et allerede overbelastet strømnett i sentrale strøk.

Det er på trappene en kommende ordning med vrakpant på oljekjeler. La oss håpe at boligeiere ikke kaster ut fullt brukbare oljekjeler som enkelt og relativt rimelig kan konverteres til pelletdrift. Da er det bedre at vrakpanten brukes til å vrake miljøfarlige nedgravde oljetanker og oljebrennere. Ordningen for vrakpant burde selvsagt vært introdusert samtidig med støtteordningen for varmepumper for å sikre at de med oljefyring ikke går over til oppvarming med strøm. Men det aller beste ville være å gi avkall på moms på bioenergi og gi et rimelig investeringslån til sluttbrukeren. Dette kan bidra til at den eldre generasjon som i dag bebor hus med oljefyring har en interesse av å konvertere sine oljefyranlegg før de flytter.

Og så er det viktig at de med oljefyring blir kjent med at pellets levert til i bulk (som olje til oljetank), koster omtrent det samme som nettleien på strøm, i underkant av 40 øre/kWh, og under halve prisen på olje.Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon