www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Om utvalget Sist oppdatert: 21. februar 2007


Klare for å senke innetemperaturen


8. september 2006, 12:04

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Når folk blir spurt om hvorvidt de helt sikkert, kanskje, neppe eller helt
sikkert ikke kan tenke deg å gjøre følgende endringer for å minske utslippene av karbondioksid og bremse klimaendringene ved å redusere strømforbruket, svarer 66 prosent "ja, helt sikkert" og 18 prosent svarer "ja, kanskje". De spurte er også i stor grad villige til å ha det kaldere innendørs. Hele 63 prosent vil senke temperaturen med én grad. 38 prosent kan også være med på å senke innetemperaturen med to grader.

Spørsmålet svarene henviser til, er "Kunne du tenke deg å gjøre følgende endringer for å redusere utslippene av karbondioksid og bremse klimaendringene?"


Skal foreslå tiltak
Spørreundersøkelsen er gjennomført av det regjeringsoppnevnte  Lavutslippsutvalget. Utvalget skal i oktober i år presentere scenarier for hvordan Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50 til 80 prosent innen 2050. Befolkningsundersøkelsen er gjennomført for å få bedre kjennskap til befolkningens kunnskaper om klimaendringer og holdningene til tiltak som kan være med på å redusere Norges CO2-utslipp.

Høy bevissthet om klimaendringer
Bare 16 prosent av de spurte i Lavutslippsutvalgets undersøkelse mener at klimaendringer kommer til å påvirke oss svært lite eller ikke i det hele tatt. Et stort flertall av befolkningen – to tredeler – ser helt klart negative virkninger for Norge de neste 20 årene ved utslipp av klimagasser. Og folk er helt klart positive til å endre adferd for å bidra til reduserte CO2-utslipp. Men det må ikke koste for mye. For eksempel sier 80 prosent av de spurte at de ikke ønsker høyere avgifter på strøm og bensin. Det er geografiske variasjoner her: Befolkningen i Oslo er ifølge undersøkelsen mer positive til generell avgiftsøkning på varer, tjenester, bensin og strøm.

Vil kjøre miljøvennlig
47 prosent av de spurte i Lavutslippsutvalgets undersøkelse sier de vil kjøre tog i stedet for fly, men 74 prosent sier de ikke vil støtte en lov som begrenser antall flyreiser til for eksempel maksimum fire reiser årlig. 45 prosent vil imidlertid reise mer kollektivt og 32 prosent vil kjøre mindre bil for å bidra til å senke de norske utslippene av klimagasser. Dersom årlig kostnad er 20.000 høyere, vil likevel 30 prosent helt sikkert velge en mer miljøvennlig bil. 22 prosent vil kanskje velge miljøbil med 20.000 kroner i ekstra kostnader. Vel halvparten av de spurte vil også støtte en lov som påbyr lavutslippsbiler – selv om prisen blir ti prosent høyere enn for andre biler. 68 prosent vil helt sikkert eller kanskje kjøpe miljøbil med ti prosent økt kostnad – selv om det ikke blir påbudt ved lov.

Klimavennlig oppvarming
Selv om nordmenn ifølge Lavutslippsutvalgets befolkningsundersøkelse er positive til å senke innetemperaturen, er de ikke positive til et forbud mot oljefyring. Men uten lovregulering kan 41 prosent likevel helt sikkert tenke seg å erstatte oljefyren med klimavennlig oppvarming selv om det innebærer en éngangskostnad på 30.000 kroner. Ytterligere 24 prosent av de spurte vil kanskje skifte ut oljefyren med klimavennlig oppvarming.

Ja til miljøvennlige produkter
Intervjuene i Lavutslippsutvalgets undersøkelse ble gjennomført i juni i år. Da svarte 43 prosent at de vil velge et miljøvennlig produkt selv om det er ti prosent dyrere. 45 prosent mener også at myndighetene bør legge ekstra skatter og avgifter på varer og tjenester som ikke er miljøvennlige.

Undersøkelsen er gjennomført av Research Partner for Lavutslippsutvalget.


Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon