www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Debatt Sist oppdatert: 21. februar 2007


Norges andel av klimaproblemet

Av Morten Tønnessen
29. august 2006, 14:15

Send som e-post
 Utskriftsversjon

Norges viktigste bidrag til en global klimapolitikk ville være å la så mye som mulig av oljen og gassen ligge.

Christian Falck viser 24. august ("Globale eller nasjonale reduksjoner?") til at Norges totale utslipp av klimagasser bare beløper seg til 0,25 % av verdens samlede utslipp. ”Det hjelper lite om Norge er ”best i klassen” så lenge utslippene øker i andre deler av verden”, skriver Falck.

Interessant nok nevner han også at forbrenning av petroleumsprodukter står for nærmere en tredjedel av verdens CO2-utslipp. Av oljeproduksjonen globalt står Norge for nærmere 4 %. Forøvrig med 0,07 % av verdens befolkning.

I ulike klimamodeller er et avgjørende spørsmål hvor mye av den fossile energien som vil bli tatt ut og nyttiggjort av vår sivilisasjon. Alt, halvparten? Forskjellen lar seg måle i antall grader temperaturøkning. Men i Norge foregår ingen debatt om hvor mye av petroleumsressursene vi skal la ligge. Kanskje det kunne være et sted å starte?Toppen av siden

Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon