www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk

Bakgrunn : Andre land Sist oppdatert: 21. februar 2007


Bakgrunn : Andre land
Langsiktige klimamål i andre land - en oversikt
Her finner du en oversikt over langsiktige klimamål i Storbritannia, Frankrike, Sverige og deler av USA og Canada. 8. juni 2006 ]
Les mer

Bakgrunn : Andre land
Utslippsreduksjoner kan gi økte inntekter
For andre år på rad publiserer ”The Climate Group” rapporten ”Carbon Down, Profits Up”. Den gir en oversikt over bedrifter, byer og regioner som er ambisiøse i sin klimapolitikk både i form av hva de har gjort, og hva de ønsker å gjøre. 2. november 2005 ]
Les mer

Bakgrunn : Andre land
Sverige skal bryte oljeavhengigheten innen 2020
Sverige skal bli først i verden til å bryte avhengigheten av olje, sier minister for samfunnsbygging Mona Sahlin. Innen 2020 skal pisk og gulrot bidra til å skape et Sverige som ikke er avhengig av olje. 8. oktober 2005 ]
Les mer

Bakgrunn : Andre land
Langsiktige klimamål i andre land
Selv om FNs Klimakonvensjons (UNFCCC) mål om å unngå farlige menneskeskapte klimaendringer er konkretisert av mange forskere, er det få land som har fastsatt et langsiktig klimamål for sin politikk på dette området. Noen europeiske land har imidlertid satt langsiktige klimamål. 25. august 2005 ]
Les mer
Siste overskrifter
Om utvalget
Disse sidene oppdateres ikke lenger
NOU 2006:18: Et klimavennlig Norge
Bakgrunn
Osloregionens klimakonferanse 2006
Idébankens utredninger for Lavutslippsutvalget
Debatt
Skattefunn fadesen
Direkte oppvarming fullstendig oversett
Presseklipp
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
Lenker
Finnes det CO2-frie gasskraftverk?
Spør en klimaforsker
Tips oss
Nyhetsbrev om fangst og lagring av CO2
Blest for vindkraft til havs
English
NOU 2006:18: A climate-friendly Norway
“Easy to be a low-emissions society”
Kontaktinformasjon