www.lavutslipp.no
Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn?

Delta i debatten!

Forside 
 
 Om utvalget
 
 Bakgrunn
 Dagens politikk
 Internasjonale forpliktelser
 Andre land
 
 Debatt
 Stafetten
 
 Presseklipp
 
 Lenker
 Klima
 Energi
 
 Tips oss
 
 English

Søk


Forside Sist oppdatert: 21. februar 2007

Lavutslippsutvalget ble oppnevnt i statsråd våren 2005. Utvalget har utredet hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp av klimagasser med 50-80 prosent innen 2050.

I sitt arbeid har Lavutslippsutvalget hatt bred kontakt med ulike deler av samfunnet. Dette har blant annet skjedd gjennom møter, åpne høringer og her på www.lavutslipp.no.

Lavutslippsutvalget overleverte rapporten "Et klimavennlig Norge" til miljøvernminister Helen Bjørnøy den 4. oktober.[an error occurred while processing this directive]

Presseklipp
Siste overskrifter
Pølser er som bensin for bussene
- SFT ufarlig
EU vil kreve energikutt
Raske tog krever mye energi
Åpner for utsatt rensing på Kårstø
EUs miljøkommisær ønsker 30 prosents kutt
Bondevik slakter regjeringens miljøpolitikk
- Utsettelse urealistisk
Finsk kjernekraft skal redde Norden
Norge bør produsere elektrisitet fra solceller
Kontaktinformasjon